Algemene voorwaarden en Privacy beleid

AVG beleid Camping de Zandley
Privacy & Cookie Policy camping de Zandley.
Voor elk sitebezoek, reservering, informatie aanvraag, transactie of overeenkomst geldt onderstaande Privacy Policy en Cookie beleid.
Camping de Zandley.
Gevestigd op de Schoorstraat 30 5071 RC te Udenhout. Geregistreerd bij de KVK onder nummer 18073201 en met het BTW nr. NL 1524.10.405.B01. Respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze diensten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Camping de Zandley zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan IT- ondersteunende, en wettelijke belanghebbende ter beschikking stellen.
Bewaartermijn.
In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen we deze gegevens. Soms moeten we bepaalde gegevens toch nog langer bewaren. Hiervoor hanteren wij dan een bewaartermijn van 7 jaar. Het gaat hierbij om de volgende gevallen:
• Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie, facturen en betalingsoverzicht, reserveringsaanvrage.

Camping de Zandley gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

• Als u een reservering via onze site of ons tommy boekingssysteem plaatst, hebben we uw naam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres nodig, om de gewenste reservering uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Bij aankomst vragen wij u een formulier in te vullen voor het nachtregister. Deze formulieren worden in een map bewaard zodat we weten wie er op het kampeerterrein of in de huuraccomodaties verblijven voor calamiteiten. Op dit formulier vragen we naast naam, telefoon en adresgegevens ook om u geboortedatum en legitimatienummer.
• Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat, Dit certificaat versleuteld de vertrouwelijke informatie die via onze website wordt verstuurd zodat je gegevens niet onderschept kunnen worden.
• Om uw bezoek aan de website van camping de Zandley zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw reservering/informatie aanvraag en het gebruik van onze diensten op.
• Met uw toestemming verkregen bij de reservering, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over reservering.
• Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via camping@dezandley.nl dan verwijderen wij deze informatie.
• Gegevens over het gebruik van onze sites en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze sites verder te ontwikkelen en te verbeteren.

E-mail.
Het kan zijn dat de e-mails of andere berichten die u naar ons stuurt, worden opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden dan opgeslagen op onze beveiligde servers. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten. Na de beëindiging van onze diensten worden deze e-mails en andere berichten verwijderd van onze beveiligde servers.
Geautomatiseerde besluitvorming.
Camping de Zandley, maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering op basis van uw persoonlijke gegevens.
Cookies.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Camping de Zandley gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Ook stellen cookies ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Hierdoor kunnen wij verbeteringen aanbrengen in onze dienstverlening en de website beter aanpassen aan de wensen van onze bezoekers. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten. Indien gewenst, is het mogelijk om uw browser zo in te stellen dat u tijdens het reserveren of informatie aanvraag bij camping de Zandley geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat sommige functies en –services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Camping de Zandley verkoopt u gegevens niet.
Camping de Zandley zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeengekomen diensten. Wij verstrekken uw gegevens niet buiten de EU en/of internationale organisaties. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij camping de Zandley.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd op onze beveiligde servers en vertrouwelijk worden behandeld.
Veranderingen.
Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website van . camping de Zandley.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy beleid. De meest up to date versie van ons privacy beleid staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met deze privacy- en cookie policy proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via camping@dezandley.nl
Uw rechten omtrent uw gegevens.
Verder willen wij u wijzen op uw recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via camping@dezandley.nl
Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via camping@dezandley.nl U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Namens camping de Zandley hopen wij u vertrouwen in ons privacy beleid niet te schade.
Jack en Helma de Kroon.